วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คนไม่รู้ตัว น้ำชา

โดราเอมอน

MV เพลงสุดท้าย Clash

เพลงนิทานอีสป หมู แพะ ลิง สำหรับเด็ก เพิ่มความฉลาด

เพลงฟุตบอลโลก 2010 Wavin' Flag

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กลอนวันแม่

                                                                      กลอนวันแม่

                                 
                                         ยามที่แม่สั่งสอนพร่ำวอนลูก....เรื่องผิดถูกลูกก็ว่าแม่จู้จี้                                         ต่อเมื่อลูกเติบใหญ่จึงได้ดี......เพราะคำที่แม่พูดไว้ไม่ผิดคำ


                                         เมื่อยังเด็กลูกไม่เห็นคุณค่าแม่....เป็นบาปแท้ที่ลูกเถียงแม่เช้าค่ำ


                                          ลูกกระทำความผิดนี้ประจำ.....ขอกล่าวคำขอโทษโปรดอภัย

กลอนวันแม่

                                                      ******* กลอนวันแม่ ********                         
                                                          "แม่" คำนี้ที่ยิ่งใหญ่


                                                          "แม่" คำนี้มีแต่ให้


                                                          "แม่" คำนี้ที่ค่อยห่วงใย


                                                          "แม่"กับ"ลูก"ค่อยห่วงใยซึ่งกันและกัน